De iure

Právní vývoj požární ochrany 2000 – současnost

Myšlenka vytvoření komplexního právního rámce kooperace složek spolupracujících při mimořádných událostech, při záchraně osob, zvířat, majetku, byla završena novelizací zatím jediného zákona…

Právní vývoj požární ochrany 2000 – současnost

Myšlenka vytvoření komplexního právního rámce kooperace složek spolupracujících při mimořádných událostech, při záchraně osob, zvířat, majetku, byla završena novelizací zatím jediného zákona…

Právní vývoj požární ochrany 2000 – současnost

Myšlenka vytvoření komplexního právního rámce kooperace složek spolupracujících při mimořádných událostech, při záchraně osob, zvířat, majetku, byla završena novelizací zatím jediného zákona…

Právní vývoj požární ochrany 1990 – 1999

Situace ve společnosti po sametové revoluci v listopadu 1989 si vyžádala novelu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která byla schválena a vydána zákonem…

Právní vývoj požární ochrany 1990 – 1999

Situace ve společnosti po sametové revoluci v listopadu 1989 si vyžádala novelu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která byla schválena a vydána zákonem…

Právní vývoj požární ochrany 1990 – 1999

Situace ve společnosti po sametové revoluci v listopadu 1989 si vyžádala novelu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která byla schválena a vydána zákonem…

Právní vývoj požární ochrany 1980 – 1989

Po několika letech systematické práce skupin sestavených z odborníků na požární ochranu a legislativu obou republik byl předložen důkladně propracovaný návrh zákona,…

Právní vývoj požární ochrany 1980 – 1989

Po několika letech systematické práce skupin sestavených z odborníků na požární ochranu a legislativu obou republik byl předložen důkladně propracovaný návrh zákona,…

Právní vývoj požární ochrany 1980 – 1989

Po několika letech systematické práce skupin sestavených z odborníků na požární ochranu a legislativu obou republik byl předložen důkladně propracovaný návrh zákona,…

Právní vývoj požární ochrany 1970 – 1979

Sedmdesátá léta 20. století nepřináší v oblasti požární ochrany žádné významné legislativní změny. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky (ČSR) č. 60/1976 Sb.,…

Právní vývoj požární ochrany 1970 – 1979

Sedmdesátá léta 20. století nepřináší v oblasti požární ochrany žádné významné legislativní změny. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky (ČSR) č. 60/1976 Sb.,…

Právní vývoj požární ochrany 1970 – 1979

Sedmdesátá léta 20. století nepřináší v oblasti požární ochrany žádné významné legislativní změny. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky (ČSR) č. 60/1976 Sb.,…

Právní vývoj požární ochrany 1960 – 1969

Požární ochrana byla v šedesátých letech poznamenána hlavně územní reformou a posilováním centrálního řízení státu, což je patrné z usnesení vlády č. 93 ze…

Právní vývoj požární ochrany 1960 – 1969

Požární ochrana byla v šedesátých letech poznamenána hlavně územní reformou a posilováním centrálního řízení státu, což je patrné z usnesení vlády č. 93 ze…

Právní vývoj požární ochrany 1960 – 1969

Požární ochrana byla v šedesátých letech poznamenána hlavně územní reformou a posilováním centrálního řízení státu, což je patrné z usnesení vlády č. 93 ze…

Zákon č. 18/1958 Sb.

ze dne 17. dubna 1958 o požární ochraně. Účinnost: 30. 4. 1958 – 1. 7. 1986 Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně: § 1Základní ustanovení…

Zákon č. 18/1958 Sb.

ze dne 17. dubna 1958 o požární ochraně. Účinnost: 30. 4. 1958 – 1. 7. 1986 Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně: § 1Základní ustanovení…

Zákon č. 18/1958 Sb.

ze dne 17. dubna 1958 o požární ochraně. Účinnost: 30. 4. 1958 – 1. 7. 1986 Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně: § 1Základní ustanovení…

Zákon č. 35/1953 Sb.

ze dne 17. dubna 1958 o požární ochraně. Účinnost: 1. 1. 1954 — 30. 4. 1958 ze dne 24. dubna 1953 o státním požárním dozoru a požární ochraně. Národní shromáždění republiky…

Zákon č. 35/1953 Sb.

ze dne 17. dubna 1958 o požární ochraně. Účinnost: 1. 1. 1954 — 30. 4. 1958 ze dne 24. dubna 1953 o státním požárním dozoru a požární ochraně. Národní shromáždění republiky…

Zákon č. 35/1953 Sb.

ze dne 17. dubna 1958 o požární ochraně. Účinnost: 1. 1. 1954 — 30. 4. 1958 ze dne 24. dubna 1953 o státním požárním dozoru a požární ochraně. Národní shromáždění republiky…

Právní vývoj požární ochrany 1950 – 1959

Poválečné hospodářské i politické změny, které se samozřejmě promítaly i do oblasti požární ochrany, vyvolaly nutnost změny dosud platného protektorátního vládního nařízení…

Právní vývoj požární ochrany 1950 – 1959

Poválečné hospodářské i politické změny, které se samozřejmě promítaly i do oblasti požární ochrany, vyvolaly nutnost změny dosud platného protektorátního vládního nařízení…

Právní vývoj požární ochrany 1950 – 1959

Poválečné hospodářské i politické změny, které se samozřejmě promítaly i do oblasti požární ochrany, vyvolaly nutnost změny dosud platného protektorátního vládního nařízení…

Právní vývoj požární ochrany 1945 – 1949

Impulsem vzniku české profesionální jednotky požární ochrany v pohraničním Liberci byly nepochybně události konce II. světové války. Odsun německého obyvatelstva, potřeba…

Právní vývoj požární ochrany 1945 – 1949

Impulsem vzniku české profesionální jednotky požární ochrany v pohraničním Liberci byly nepochybně události konce II. světové války. Odsun německého obyvatelstva, potřeba…

Právní vývoj požární ochrany 1945 – 1949

Impulsem vzniku české profesionální jednotky požární ochrany v pohraničním Liberci byly nepochybně události konce II. světové války. Odsun německého obyvatelstva, potřeba…
Menu