Medaile HZS LK

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje lze udělit za vynikající výkon služby, za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS LK na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému nebo ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Dále je možno ji udělit za dlouhodobou a vynikající spolupráci při příležitostech životních nebo pracovních jubileí nebo za mimořádně záslužný čin. Medaili lze udělit in memoriam.

17 .
října
2019

Mgr. Rudolf Broulík

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje obdržel Rudolf Broulík 17. října 2019 u příležitosti 110. výročí působení HZS LK v Liberci, Barvířské ulici, za…
17 .
října
2019

Mgr. Rudolf Broulík

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje obdržel Rudolf Broulík 17. října 2019 u příležitosti 110. výročí působení HZS LK v Liberci, Barvířské ulici, za…
17 .
října
2019

Mgr. Rudolf Broulík

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje obdržel Rudolf Broulík 17. října 2019 u příležitosti 110. výročí působení HZS LK v Liberci, Barvířské ulici, za…
17 .
října
2019

Jan Kubale

Jan Kubale svoji kariéru ukončil 30. listopadu 2011 po 40 letech aktivní služby a stal se tak dosud nejdéle sloužícím příslušníkem HZS Libereckého…
17 .
října
2019

Jan Kubale

Jan Kubale svoji kariéru ukončil 30. listopadu 2011 po 40 letech aktivní služby a stal se tak dosud nejdéle sloužícím příslušníkem HZS Libereckého…
17 .
října
2019

Jan Kubale

Jan Kubale svoji kariéru ukončil 30. listopadu 2011 po 40 letech aktivní služby a stal se tak dosud nejdéle sloužícím příslušníkem HZS Libereckého…
Menu