Medaile HZS LK

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje lze udělit za vynikající výkon služby, za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS LK na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému nebo ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Dále je možno ji udělit za dlouhodobou a vynikající spolupráci při příležitostech životních nebo pracovních jubileí nebo za mimořádně záslužný čin. Medaili lze udělit in memoriam.

28 .
května
2021

Marie Petrlíková

Při příležitosti ukončení pracovního poměru obdržela Marie Petrlíková medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Hlavní účetní Marie Petrlíková byla díky…
28 .
května
2021

Marie Petrlíková

Při příležitosti ukončení pracovního poměru obdržela Marie Petrlíková medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Hlavní účetní Marie Petrlíková byla díky…
28 .
května
2021

Marie Petrlíková

Při příležitosti ukončení pracovního poměru obdržela Marie Petrlíková medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Hlavní účetní Marie Petrlíková byla díky…
28 .
května
2021

Mjr. Ing. Jaromír Mottl

Za vynikající výkon služby a přínos v oblasti integrovaného záchranného systému a požární ochrany převzal mjr. Ing. Jaromír Mottl u příležitosti ukončení služebního poměru…
28 .
května
2021

Mjr. Ing. Jaromír Mottl

Za vynikající výkon služby a přínos v oblasti integrovaného záchranného systému a požární ochrany převzal mjr. Ing. Jaromír Mottl u příležitosti ukončení služebního poměru…
28 .
května
2021

Mjr. Ing. Jaromír Mottl

Za vynikající výkon služby a přínos v oblasti integrovaného záchranného systému a požární ochrany převzal mjr. Ing. Jaromír Mottl u příležitosti ukončení služebního poměru…
30 .
dubna
2021

Plk. Ing. Martin Rosina

Pro sbor plk. Ing Martin Rosina představoval přínos z hlediska své odbornosti a nabytých zkušeností v oblasti prevence. Ty uplatňoval například jako člen…
30 .
dubna
2021

Plk. Ing. Martin Rosina

Pro sbor plk. Ing Martin Rosina představoval přínos z hlediska své odbornosti a nabytých zkušeností v oblasti prevence. Ty uplatňoval například jako člen…
30 .
dubna
2021

Plk. Ing. Martin Rosina

Pro sbor plk. Ing Martin Rosina představoval přínos z hlediska své odbornosti a nabytých zkušeností v oblasti prevence. Ty uplatňoval například jako člen…
29 .
března
2021

Nprap. Lumír Jíra

Při příležitosti ukončení služebního poměru po 39 letech převzal na stanici HZS Liberec nprap. Lumír Jíra medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého…
29 .
března
2021

Nprap. Lumír Jíra

Při příležitosti ukončení služebního poměru po 39 letech převzal na stanici HZS Liberec nprap. Lumír Jíra medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého…
29 .
března
2021

Nprap. Lumír Jíra

Při příležitosti ukončení služebního poměru po 39 letech převzal na stanici HZS Liberec nprap. Lumír Jíra medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého…
30 .
listopadu
2020

Kpt. Bc. Robert Slaziník

K medailím HZS ČR Za věrnost III. stupně a Za věrnost II. stupně přibyla kpt. Robertu Slaziníkovi medaile Hasičského záchranného sboru Libereckého…
30 .
listopadu
2020

Kpt. Bc. Robert Slaziník

K medailím HZS ČR Za věrnost III. stupně a Za věrnost II. stupně přibyla kpt. Robertu Slaziníkovi medaile Hasičského záchranného sboru Libereckého…
30 .
listopadu
2020

Kpt. Bc. Robert Slaziník

K medailím HZS ČR Za věrnost III. stupně a Za věrnost II. stupně přibyla kpt. Robertu Slaziníkovi medaile Hasičského záchranného sboru Libereckého…
27 .
listopadu
2020

Kpt. Ing. Petr Štajnc

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje převzal 27. 11. 2020 kpt. Ing. Petr Štajnc u příležitosti ukončení služebního poměru po 32 letech u sboru. Medaili…
27 .
listopadu
2020

Kpt. Ing. Petr Štajnc

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje převzal 27. 11. 2020 kpt. Ing. Petr Štajnc u příležitosti ukončení služebního poměru po 32 letech u sboru. Medaili…
27 .
listopadu
2020

Kpt. Ing. Petr Štajnc

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje převzal 27. 11. 2020 kpt. Ing. Petr Štajnc u příležitosti ukončení služebního poměru po 32 letech u sboru. Medaili…
19 .
února
2020

Jan Slámečka

Jan Slámečka je dobrovolným hasičem již 53 let, celý život se aktivně zapojoval do činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska…
19 .
února
2020

Jan Slámečka

Jan Slámečka je dobrovolným hasičem již 53 let, celý život se aktivně zapojoval do činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska…
19 .
února
2020

Jan Slámečka

Jan Slámečka je dobrovolným hasičem již 53 let, celý život se aktivně zapojoval do činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska…
17 .
října
2019

Mgr. Rudolf Broulík

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje obdržel Rudolf Broulík 17. října 2019 u příležitosti 110. výročí působení HZS LK v Liberci, Barvířské ulici, za…
17 .
října
2019

Mgr. Rudolf Broulík

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje obdržel Rudolf Broulík 17. října 2019 u příležitosti 110. výročí působení HZS LK v Liberci, Barvířské ulici, za…
17 .
října
2019

Mgr. Rudolf Broulík

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje obdržel Rudolf Broulík 17. října 2019 u příležitosti 110. výročí působení HZS LK v Liberci, Barvířské ulici, za…
17 .
října
2019

Jan Kubale

Jan Kubale svoji kariéru ukončil 30. listopadu 2011 po 40 letech aktivní služby a stal se tak dosud nejdéle sloužícím příslušníkem HZS Libereckého…
17 .
října
2019

Jan Kubale

Jan Kubale svoji kariéru ukončil 30. listopadu 2011 po 40 letech aktivní služby a stal se tak dosud nejdéle sloužícím příslušníkem HZS Libereckého…
17 .
října
2019

Jan Kubale

Jan Kubale svoji kariéru ukončil 30. listopadu 2011 po 40 letech aktivní služby a stal se tak dosud nejdéle sloužícím příslušníkem HZS Libereckého…
17 .
října
2019

Martin Půta

Za významnou a dlouhodobou spolupráci v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému a krizového řízení byla 17. října 2019 u příležitosti 110. výročí působení HZS LK…
17 .
října
2019

Martin Půta

Za významnou a dlouhodobou spolupráci v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému a krizového řízení byla 17. října 2019 u příležitosti 110. výročí působení HZS LK…
17 .
října
2019

Martin Půta

Za významnou a dlouhodobou spolupráci v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému a krizového řízení byla 17. října 2019 u příležitosti 110. výročí působení HZS LK…
Menu