Medaile HZS LK

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje lze udělit za vynikající výkon služby, za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS LK na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému nebo ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Dále je možno ji udělit za dlouhodobou a vynikající spolupráci při příležitostech životních nebo pracovních jubileí nebo za mimořádně záslužný čin. Medaili lze udělit in memoriam.

27 .
října
2021

Plk. Ing. Simona Divišová

U příležitosti výročí Dne vzniku samostatného československého státu převzala 27. října 2021 Simona Divišová medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Ocenění…
27 .
října
2021

Plk. Ing. Simona Divišová

U příležitosti výročí Dne vzniku samostatného československého státu převzala 27. října 2021 Simona Divišová medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Ocenění…
27 .
října
2021

Plk. Ing. Simona Divišová

U příležitosti výročí Dne vzniku samostatného československého státu převzala 27. října 2021 Simona Divišová medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Ocenění…
27 .
října
2021

Pprap. Petr Oplt

V roce 1988 nastoupil k sboru do funkce strojník. Po dvou letech praxe byl ustaven na pozici směnového technika strojní služby na stanici…
27 .
října
2021

Pprap. Petr Oplt

V roce 1988 nastoupil k sboru do funkce strojník. Po dvou letech praxe byl ustaven na pozici směnového technika strojní služby na stanici…
27 .
října
2021

Pprap. Petr Oplt

V roce 1988 nastoupil k sboru do funkce strojník. Po dvou letech praxe byl ustaven na pozici směnového technika strojní služby na stanici…
27 .
října
2021

Plk. Ing. Mgr. Jiří Pokorný

Vedoucí oddělení správy majetku Jiří Pokorný obdržel 27. října medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje za vynikající výkon služby a přínos pro…
27 .
října
2021

Plk. Ing. Mgr. Jiří Pokorný

Vedoucí oddělení správy majetku Jiří Pokorný obdržel 27. října medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje za vynikající výkon služby a přínos pro…
27 .
října
2021

Plk. Ing. Mgr. Jiří Pokorný

Vedoucí oddělení správy majetku Jiří Pokorný obdržel 27. října medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje za vynikající výkon služby a přínos pro…
27 .
října
2021

Npor. Josef Hanzl

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje za vynikající výkon služby převzal Josef Hanzl v reprezentativních prostorech liberecké radnice, a to u příležitosti výročí…
27 .
října
2021

Npor. Josef Hanzl

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje za vynikající výkon služby převzal Josef Hanzl v reprezentativních prostorech liberecké radnice, a to u příležitosti výročí…
27 .
října
2021

Npor. Josef Hanzl

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje za vynikající výkon služby převzal Josef Hanzl v reprezentativních prostorech liberecké radnice, a to u příležitosti výročí…
27 .
října
2021

Kpt. Ing. Jiří Jiroš

Při slavnostním ceremoniálu, který se uskutečnil v reprezentativních prostorech  radnice města Liberec převzal 27. října 2021 Jiří Jiroš medaili Hasičského záchranného sboru…
27 .
října
2021

Kpt. Ing. Jiří Jiroš

Při slavnostním ceremoniálu, který se uskutečnil v reprezentativních prostorech  radnice města Liberec převzal 27. října 2021 Jiří Jiroš medaili Hasičského záchranného sboru…
27 .
října
2021

Kpt. Ing. Jiří Jiroš

Při slavnostním ceremoniálu, který se uskutečnil v reprezentativních prostorech  radnice města Liberec převzal 27. října 2021 Jiří Jiroš medaili Hasičského záchranného sboru…
27 .
října
2021

Nstržm. Dan Baláž

V roce 1992 nastoupil Dan Baláž ke Sboru požární ochrany do České Lípy na pozici hasiče. Po vybudování požární stanice v Jablonném…
27 .
října
2021

Nstržm. Dan Baláž

V roce 1992 nastoupil Dan Baláž ke Sboru požární ochrany do České Lípy na pozici hasiče. Po vybudování požární stanice v Jablonném…
27 .
října
2021

Nstržm. Dan Baláž

V roce 1992 nastoupil Dan Baláž ke Sboru požární ochrany do České Lípy na pozici hasiče. Po vybudování požární stanice v Jablonném…
31 .
srpna
2021

Nprap. Zdeněk Mazánek

Za vynikající výkon služby a přínos v oblasti strojní služby, které se u sboru aktivně věnoval celých 20 let, převzal při příležitosti ukončení služebního poměru…
31 .
srpna
2021

Nprap. Zdeněk Mazánek

Za vynikající výkon služby a přínos v oblasti strojní služby, které se u sboru aktivně věnoval celých 20 let, převzal při příležitosti ukončení služebního poměru…
31 .
srpna
2021

Nprap. Zdeněk Mazánek

Za vynikající výkon služby a přínos v oblasti strojní služby, které se u sboru aktivně věnoval celých 20 let, převzal při příležitosti ukončení služebního poměru…
28 .
května
2021

Marie Petrlíková

Při příležitosti ukončení pracovního poměru obdržela Marie Petrlíková medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Hlavní účetní Marie Petrlíková byla díky…
28 .
května
2021

Marie Petrlíková

Při příležitosti ukončení pracovního poměru obdržela Marie Petrlíková medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Hlavní účetní Marie Petrlíková byla díky…
28 .
května
2021

Marie Petrlíková

Při příležitosti ukončení pracovního poměru obdržela Marie Petrlíková medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Hlavní účetní Marie Petrlíková byla díky…
28 .
května
2021

Mjr. Ing. Jaromír Mottl

Za vynikající výkon služby a přínos v oblasti integrovaného záchranného systému a požární ochrany převzal mjr. Ing. Jaromír Mottl u příležitosti ukončení služebního poměru…
28 .
května
2021

Mjr. Ing. Jaromír Mottl

Za vynikající výkon služby a přínos v oblasti integrovaného záchranného systému a požární ochrany převzal mjr. Ing. Jaromír Mottl u příležitosti ukončení služebního poměru…
28 .
května
2021

Mjr. Ing. Jaromír Mottl

Za vynikající výkon služby a přínos v oblasti integrovaného záchranného systému a požární ochrany převzal mjr. Ing. Jaromír Mottl u příležitosti ukončení služebního poměru…
30 .
dubna
2021

Plk. Ing. Martin Rosina

Pro sbor plk. Ing Martin Rosina představoval přínos z hlediska své odbornosti a nabytých zkušeností v oblasti prevence. Ty uplatňoval například jako člen…
30 .
dubna
2021

Plk. Ing. Martin Rosina

Pro sbor plk. Ing Martin Rosina představoval přínos z hlediska své odbornosti a nabytých zkušeností v oblasti prevence. Ty uplatňoval například jako člen…
30 .
dubna
2021

Plk. Ing. Martin Rosina

Pro sbor plk. Ing Martin Rosina představoval přínos z hlediska své odbornosti a nabytých zkušeností v oblasti prevence. Ty uplatňoval například jako člen…
Menu