Webová kronika
profesionálních hasičů v Liberci

 

Budova krajského ředitelství v Liberci, v Barvířské ulici, která byla po zakoupení městskou radou přestavěna na hasičskou zbrojnici a slavnostně předána hasičům 17. října 1909, byla původně továrnou. Zrekonstruována byla nákladem více než 52 tisíc tehdejších korun. Sbor tak získal potřebné prostory nejen pro techniku k zásahům, ale i nutné zázemí pro svou činnost.

Poznání historie je důležité pro správné pochopení současnosti, a proto bychom rádi touto cestou chtěli připomenout, jakým vývojem profesionální hasiči v Libereckém kraji prošli.

Hasiči mají v Českých zemích velmi dlouhou tradici. Činnost hasičů není možná bez vybavení, a to je nutné soustředit na vhodném místě. Proto byl 17. října 1909 vybrán objekt bývalé továrny v ulici Barvířská číslo 29 a 30, který sloužil nejdříve jako hasičská zbrojnice, následně od 12. června 1945 jako stanice českých profesionálních hasičů, a nyní je využíván jako ředitelství Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

I když hasiči nyní využívají řadu nových technologií, tak řada principů jejich činnosti vychází z dávné minulosti, na kterou bychom neměli zapomenout. Právě liberecký hasičský sbor byl průkopníkem některých hasičských novinek, mezi které patřila např. plachta pro skluz osob z hořícího domu nebo pěnový hasicí přístroj.

Abychom na slavnou historii nezapomněli, snaží se Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje uchovat ji mimo jiné formou této webové online kroniky, která byla spuštěna při příležitosti 75. výročí založení českého požárního sboru města Liberec.

Cvičení libereckých hasičů za použití záchranné plachty
Cvičení libereckých hasičů za použití záchranné plachty, jejímž vynálezcem byl liberecký velitel čety lezců František Pilze
Záchranná plachta byla mnohokrát s úspěchem použita při záchraně osob, mezi které patřil dokonce i pozdější známý a populární starosta Liberce MUDr. Franz Bayer.
První český požární sbor v Liberci byl založen 12. června 1945
První český požární sbor v Liberci byl založen 12. června 1945
Menu