Právní vývoj požární ochrany 1960 – 1969

Požární ochrana byla v šedesátých letech poznamenána hlavně územní reformou a posilováním centrálního řízení státu, což je patrné z usnesení vlády č. 93 ze dne 12. března 1966, o novém uspořádání požární ochrany. Byla zřízena vojensky organizovaná složka s členěním na inspekci požární ochrany a veřejný požární útvar na všech stupních národních výborů.

V roce 1967 v reakci na zprávu ministra vnitra o příčinách větších požárů a důsledcích uložila vláda usnesením č. 212 ze dne 26. června 1967 prověřit stav požární ochrany a zabezpečit důsledné vyvozování závěrů ze závad zjištěných při požárních kontrolách.

Na sklonku 60. let byly prosazovány snahy o zavedení služebního poměru pro příslušníky požární ochrany z povolání, dokonce byl připraven návrh zákona. Nicméně vlivem událostí roku 1968 byl tento záměr odložen.

Použité zdroje:
JUDr. Zoltán Szaszo. Stručná historie profesionální požární ochrany v českých zemích, 2010.

Menu