Plk. Ing. Martin Rosina

Pro sbor plk. Ing Martin Rosina představoval přínos z hlediska své odbornosti a nabytých zkušeností v oblasti prevence. Ty uplatňoval například jako člen Bezpečnostní rady ORP Liberec nebo v Okresní odborné radě prevence při OSH Liberec (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska). Při příležitosti ukončení služebního poměru po 34 letech obdržel Martin Rosina medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje za vynikající výkon služby a přínos v oblasti prevence. Ocenění převzal z rukou krajského ředitele plk. Ing. Jana Hadrbolce v budově Krajského ředitelství HZS LK v Barvířské ulici, jejíž rekonstrukce se Martin Rosina na přelomu 80. a 90. let 20. století osobně účastnil.

Plk. Ing. Martin Rosina
Menu