Kpt. Ing. Petr Štajnc

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje převzal 27. 11. 2020 kpt. Ing. Petr Štajnc u příležitosti ukončení služebního poměru po 32 letech u sboru. Medaili obdržel za vynikající výkon služby a přínos v oblasti integrovaného záchranného systému a požární ochrany. Petr Štajnc se dlouhodobě věnoval problematice požární ochrany Libereckého kraje, odborné přípravě profesionálních i dobrovolných hasičů, problematice plošného pokrytí jednotkami požární ochrany v návaznosti na požární poplachové plány na celém území kraje a spolupráci základních i ostatních složek IZS v kraji včetně jejich společné odborné přípravy.

Kpt. Ing Petr Štajnc

Menu