Plk. Ing. Simona Divišová

U příležitosti výročí Dne vzniku samostatného československého státu převzala 27. října 2021 Simona Divišová medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Ocenění obdržela za vynikající výkon služby a mimořádné zásluhy při vedení organizace v oblasti finančního hospodaření. Jmenovaná nastoupila ke sboru v roce 2002 jako referent na oddělení správy majetku a v témže roce se stala vedoucí nově vzniklého oddělní rozpočtu finančního odboru, od 2005 do 2012 zastávala pozici ředitelky finančního odboru. V rámci reorganizace sboru došlo ke změně řídících struktur a název zastávané služební pozice se změnil na vedoucí finančního oddělení, kde pracuje až doposud.

Plk. Ing. Simona Divišová
Menu