Jan Slámečka

Jan Slámečka je dobrovolným hasičem již 53 let, celý život se aktivně zapojoval do činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na různých stupních organizační struktury. Funkci starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vykonává od 8. 12. 2018. Jeho cílem v čele sdružení je vytvořit jednotný a pevný celek dobrovolných hasičů a uchování dobrých vztahů a úzkou spolupráci s kolegy z Hasičského záchranného sboru České republiky. Od konce 70. let pracuje ve veřejné správě a samosprávě.  Čestnou medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje obdržel Jan Slámečka při společném setkání s krajským ředitelem HZS LK a jeho náměstky na stanici HZS v Liberci.

Jan Slámečka
Menu