Mjr. Ing. Jaromír Mottl

Za vynikající výkon služby a přínos v oblasti integrovaného záchranného systému a požární ochrany převzal mjr. Ing. Jaromír Mottl u příležitosti ukončení služebního poměru medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Jaromíra Mottla lze z pohledu jeho napojení na profesionální i dobrovolné hasiče označit za člověka, který vnímá „hasičinu“ nikoliv jako práci, ale jako své poslání. Kromě 20letého působení v profesionální jednotce stanice Liberec je třeba zmínit jeho přetrvávající členství v dobrovolné jednotce v místě bydliště a aktivní účast v rámci spolků působících na úseku požární ochrany na okrskové i okresní úrovni.

Mjr. Ing. Jaromír Mottl

Menu