Plk. Ing. Mgr. Jiří Pokorný

Vedoucí oddělení správy majetku Jiří Pokorný obdržel 27. října medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje za vynikající výkon služby a přínos pro v oblasti správy nemovitého i movitého majetku, veřejných zakázek a projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Z hlediska své funkce se rozhodující měrou podílel na výstavbě stanic HZS Tanvald a Doksy a shodně stál i u zrodu víceúčelové budovy Krajského operačního a informačního střediska HZS Libereckého kraje. Svůj podíl odpovědnosti rovněž nesl za každoroční řádné provedení inventarizace.

Plk. Ing. Mgr. Jiří Pokorný
Menu