4 .
dubna
1984

Požár Kolosea v Liberci

Koloseum v Nových Pavlovicích v Liberci bylo po rozsáhlé rekonstrukci, kterou prošlo v 70. letech slavnostně otevřeno 11. března 1981. Tuto budovu 4. dubna 1984 zachvátil rozsáhlý požár. Zprávu o mimořádné události přijali na Veřejném požárním útvaru v Liberci telefonicky ve 3:42 ráno. Bezprostředně na to byla na místo zásahu vyslána jednotka se dvěma cisternovými automobilovými stříkačkami.

Po příjezdu k hořící budově a rychlém průzkumu bylo zjištěno, že požárem je zachvácen sál objektu a střecha nad hlavním sálem. Velitel zásahu proto povolal na místo další jednotky. Zásahové práce, které po celou dobu komplikovaly padající konstrukce, zplodiny hoření a sálající teplo, byly ukončeny v 11 hodin dopoledne. Včasným zásahem se podařilo zabránit rozšíření požáru z velkého sálu i do ostatních částí budovy. Pozdějším vyšetřováním bylo zjištěno, že příčinou vzniku požáru byla závada na elektroinstalaci skříňové lednice v přípravném baru. Celková škoda na poničených částech budovy a vnitřním vybavení byla tehdy odhadnuta na 10 milionů korun.

Použité zdroje:
Zdroj: www.sever.rozhlas.cz
Zpráva vyšetřovatele požáru Okresní inspekce požární ochrany Okresního národního výboru Liberec č. CIPO/251/84 ze dne 18. 6. 1984

Menu