31 .
ledna
1963

Požár horské chaty na Ještědu

Jedna z nezaměnitelných dominant města Liberce je budova vysílače a horského hotelu ve tvaru rotačního hyperboloidu z architektonické dílny Karla Hubáčka. Dnes již jen starší obyvatelé Liberce pamatují předchůdce této stavby, třípodlažní budovu horské chaty, která byla slavnostně otevřena 13. ledna 1907. K tragické události však došlo 31. ledna 1963, během níž byla tato převážně dřevěná chata zničena požárem.

Podle okolností rozvoje požáru byl učiněn odhad, že ke vzniku požáru došlo asi v 17:40 hodin, přičemž samotné ohlášení nastalo v 18:23 hodin. Vyšetřováním okolností vzniku požáru, bylo zjištěno, že příčinou bylo vznícení uvnitř duté stěny obložené korkovými deskami, ke kterému došlo při rozehřívání zamrzlého vodovodního potrubí plamenem benzinové pájecí lampy v tzv. stoupačce. Požár se rychle rozšířil na celou budovu i přesto, že byly po zjištění požáru použity dostupné prostředky hasicí techniky (přenosné hasicí přístroje, vnitřní požární vodovod a  ruční nářadí).

Hasební zásah byl komplikován mrazem, venkovní teploty se pohybovaly okolo ‑10 oC a silným větrem. Jediná přístupová silnice byla zavátá sněhem a vše pro hašení se dopravovalo lanovkou. Zásah prováděly jednotky libereckého požárního útvaru dobrovolné jednotky prakticky jen pomocí hasicích přístrojů a ručního nářadí.

Záchranu zařízení v přízemí včetně retranslační techniky (Ještěd byl významným telekomunikačním bodem) prováděla vojenská jednotka, hosté, personál hotelu a vysílače. Při zásahu se 2 zasahující hasiči nadýchali zplodin hoření, 1 byl hospitalizován, 1 zaměstnanec při hašení propadl stropem a s lehčími zraněními byl předán k lékařskému ošetření. Výše vzniklé škody byla tehdy odhadnuta na 2 961 609 Kčs. Na vrcholu hory zůstala po požáru jen ruina se silně narušeným zdivem, která byla později odstraněna.

Použité zdroje:
Okr. soud Liberec, spis 2T 78/63
Kniha požárů okresu Liberec, rok 1963, položka 14
„Požár na Ještědu“, Průboj č. 28, 2. 2. 1963
„Několikamilionová daň za nepozornost“, Vpřed č. 10, 5. 2. 1963
https://www.jested.cz/cs/historie

Menu