1953

Organizační změny po roce 1953

V roce 1953 dochází k velkým změnám v požární ochraně v Československu, které se bezprostředně dotknou profesionálních i dobrovolných hasičů. Mezi ně patří také změna historického názvu „hasič“ na novotvar „požárník“, který se příliš nevžil. V rámci změn vzniká „Městská inspekce státního požárního dozoru“ i v Liberci s povinnostmi zejména na úseku požární prevence. Pro zásahovou činnost byl vytvořen nový název „Veřejný požární útvar města Liberec“. Obě uvedené instituce měly společného představitele, v té době Václava Smetanu. Současně vznikla také „Okresní inspekce státního požárního dozoru“ v čele s Václavem Tichým, a protože v té době byl Liberec až do reorganizace státní správy v roce 1960 i městem krajským, působila zde také „Krajská inspekce státního požárního dozoru“, kterou v té době řídil Josef Čermák. 

Z roku 1953 zároveň pochází i nový zákon č. 35 o státním požárním dozoru a požární ochraně.

Menu