2 .
února
1954

Požár státní studijní knihovny v Liberci

V ulici U Věže č.p. 9 v místech, kde se dnes nachází areál společnosti DTZ (bývalé Energomontáže), sídlila státní studijní knihovna v Liberci. Jednalo se o budovu prostornou, ale pro účely knihovny zcela nevhodnou. Interiér budovy byl totiž ze dřeva a navíc v dosti zanedbaném stavu. V důsledku nepříznivých okolností došlo v únoru roku 1954 k rozsáhlému požáru, který zachvátil celou budovu a zničil většinu ze zpracovaných 250.000 svazků.

S ohledem na podmínky a okolnosti vzniku a šíření požáru se nepodařilo budovu zachránit. Zásah hasičů probíhal za nepříznivých povětrnostních podmínek při teplotách pod bodem mrazu, kdy namrzající voda na hadicovém vedení a proudnicích komplikovala práci hasičů. Významnou roli při zdolávání požáru sehrál i nedostatek výškové techniky, kdy k dohašování trosek uvnitř budovy byly využívány běžné žebříky opřené o budovu knihovny.

Voda k hašení požáru byla dopravována z řeky Nisy, která protékala v blízkosti budovy zasažené požárem. Co nebylo zničeno požárem, to bylo znehodnoceno vodou použitou k hašení. Budova poničená požárem byla později stržena.

Pro knihovnu tato událost znamenala nevyčíslitelné ztráty. I když se podařilo fondy obnovit částečně z vlastních rezerv, které byly umístěny mimo hlavní budovu a částečně z darů jiných knihoven, institucí i jednotlivců, mnoho publikací a periodik již nebylo možno nahradit.

Použité zdroje:
www.kvkli.cz
Fotografie: Krajská vědecká knihovna Liberec sign. TF15/2, TF15/3, TF15/4, TF15/5,  https://mapy.cz

Menu