plk. Ing. Roman Hlinovský

Od 1. prosince 2010 byl do funkce krajského ředitele jmenován plk. Ing. Roman Hlinovský. V oblasti požární ochrany pracuje od roku 1988 do současnosti. Kariéru profesionálního hasiče začal u HZS podniku Spolana, k.p. v Neratovicích, kde prošel několika funkcemi. Jako náměstek IZS a operačního řízení HZS Libereckého kraje, kterým byl ustanoven v roce 2004, zúročil své aktivní zkušenosti z mimořádných událostí, např. likvidace požáru na tankovišti České rafinérské, a. s., v roce 1996, záchranné operace ve Spolaně, a. s., při povodních v roce 2002. V říjnu 2010 převzal z rukou prezidenta republiky státní vyznamenání Medaile Za zásluhy III. stupně v oblasti bezpečnosti státu a občanů, konkrétně za řízení záchranných a likvidačních prací při povodních v Libereckém kraji v roce 2010. Od roku 2015 do 30. dubna 2020 vykonával funkci ředitele HZS hlavního města Prahy.

Menu