plk. Ing. Josef Zajíček

Dne 1. ledna 2004 byl ředitelem HZS Libereckého kraje jmenován plk. Ing. Josef Zajíček. U sboru působil od roku 1987 a zastával různé funkce v oblasti státního požárního dozoru či jako velitel stanice nebo náměstek pro IZS a operační řízení. Za dobu svého působení u HZS Libereckého kraje do roku 2010 se zasadil o vybudování a zabezpečení provozu Telefonního centra tísňového volání 112 v Libereckém kraji nebo zásadní obměnu mobilní požární techniky jednotek HZS Libereckého kraje včetně podpory modernizace zásahové techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Menu