plk. Ing. Luděk Prudil

Čtvrtým ředitelem HZS Libereckého kraje byl od 1. září 2015 plk. Ing. Luděk Prudil. Svou profesní kariéru začal 1. 9. 1989 na Ministerstvu vnitra – hlavní správě Sboru požární ochrany, kde byl zejména pověřen vybudováním republikového operačního střediska požární ochrany. Dále působil jako vedoucí operačního střediska generálního ředitelství HZS ČR a později zde vykonával funkci ředitele odboru operačního řízení. Mimo to aktivně spolupracoval na přípravě a prosazení tzv. krizové legislativy (zákon o IZS, zákon o krizovém řízení), realizaci projektů v rámci programu „Jednotná úroveň informačních systému operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“ spolufinancovaných z EU. Své dlouholeté zkušenosti a znalosti zúročil při řízení ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech ve štábu generálního ředitelství HZS ČR, např. při požáru rafinerie v Litvínově v roce 1996, při povodních v roce 2002, 2006, 2010, 2013, při orkánu Kyrill 2007, orkánu Emma 2008, výbuchu muničních skladů Vrbětice 2014 nebo také v posledních 20 letech při realizaci operací humanitární pomoci do zahraničí. Od 1. května 2020 zastává funkci ředitele HZS hlavního města Prahy.

Menu