plk. Ing. Jan Hadrbolec

Dnem 1. února 2021 byl ustanoven do funkce krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje plk. Ing. Jan Hadrbolec. Z pohledu hasičů  se jeho spojení s hasiči začalo profesně odvíjet již od dětství, kdy působil v kroužku Mladých požárníků a členem Svazu požární ochrany ve Všetatech. V devatenácti letech začal v jednotce sboru dobrovolných hasičů působit jako velitel a činil tak téměř dvě desetiletí. Profesionálním hasičem se stal 1. srpna 1997, kdy do funkce hasiče nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru okresu Mělník. V letech 1997 až 2009 vykonával službu na pozicích hasiče, hasiče ‑ strojníka, operačního důstojníka a velitele čety. Velitelem stanice HZS Mělník se stal v létě roku 2009 a po pěti letech byl jmenován do funkce ředitele Územního odboru Mladá Boleslav. Schopnost přijímat nové výzvy dokládá mimo jiné i nespočet zásahů, kterých se osobně účastnil. Vzpomíná na záchranné práce při povodních na Moravě v roce 1997, ve Středočeském kraji v roce 2000, 2002, 2006 a 2013. Na území Libereckého kraje působil v rámci mezikrajské pomoci rovněž při povodních v roce 2010. Při výčtu řady zásahů nesmí chybět ani požár a výbuch butadienu ve firmě Sartomer Kralupy v září 2007. V červnu 2014 velel zásahu při záchraně osob a následné likvidaci události při destrukci regálového systému v Mladé Boleslavi, kdy došlo ke zřícení regálů s téměř miliónem autobaterií. V roce 2015 zastupoval velitele odřadu HZS Středočeského kraje u požáru propylenu v Litvínově.

Menu