Mgr. Rudolf Broulík

Medaili Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje obdržel Rudolf Broulík 17. října 2019 u příležitosti 110. výročí působení HZS LK v Liberci, Barvířské ulici, za svoji významnou a dlouhodobou spolupráci v oblasti požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatel. Jako vedoucí oddělení krizového řízení Odboru kanceláře hejtmana Libereckého kraje pracoval se zástupci jednotlivých složek IZS na vybudování funkčního systému spolupráce, metodicky vedl pracovníky krizového řízení jednotlivých obcí s rozšířenou působností při plnění stanovených úkolů nebo se podílel na realizaci programu „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“.

Mgr. Rudolf Broulík přebírá ocenění

Menu