1970

Výstavba stanice Liberec a rekonstrukce sídla v Barvířské ulici

V 70. letech začalo nové vedení Okresní inspekce požární ochrany v Liberci pod vedením Karla Boháče velmi intenzivně řešit možnost postavit moderní objekt pro liberecké profesionální hasiče. Bylo zpracováno několik studií a prováděcích dokumentací, avšak bez reálného výsledku. Tehdejší rada Okresního národního výboru předložené návrhy sice podpořila, ale buď chyběly finanční prostředky, nebo nebyly volné stavební kapacity pro realizaci hasičského objektu. 

Liberečtí hasiči se proto rozhodli zvolit jinou strategii, aby vytvořili pro svoji činnost důstojné zázemí. Jednotlivé plánované stavební celky byly rozdělené na dílčí budovy, které se stavěly svépomocí v rámci tehdejší „Akce Z“, jejíž podstata spočívala v nahrazení chybějících stavebních kapacit brigádnickou činností příslušníků útvaru a inspekce. Pozemkem pro výstavu bylo určeno letní cvičiště hasičů v Liberci, v Šumavské ulici.  První takto realizovaný objekt ze zpracované celkové studie byla „víceúčelová hala“ určená pro garážování techniky, která byla do té doby umístěna v nevyhovujících podmínkách převážně venku pod širým nebem. Objekt byl postaven v roce 1979 za 10 měsíců od zahájení výstavby. 

Velkým následujícím počinem v rámci výstavby bylo svépomocné vybudování tělocvičny včetně sociálního zázemí v letech 1982 – 1984. Posledním projektem v režimu „Akce Z“ byla výstavba letního sportoviště a cvičné věže v letech 1985 – 1986. Další potřebný objekt (hlavní budova s výjezdovými garážemi) pro činnost útvaru byl slavnostně otevřen v roce 1993, nebyl však již realizován svépomocí. Vedle toho byl zároveň pro pracovníky Okresní inspekce požární ochrany v Liberci rekonstruován původní objekt první hasičské zbrojnice v ulici Barvířská čp. 29, který byl dokončen v roce 1991. Tím byla završena více než dvacetileté éra, během které se podařilo vybudovat kvalitní podmínky pro činnost libereckých profesionálních hasičů.

Menu