2020-2021

Rok s koronavirem SARS-CoV-2 u HZS LK

Původ koronaviru SARS-CoV-2 stále není přesvědčivě určen, ale je jasné, že 1. března roku 2020 byl jeho výskyt potvrzen i v České republice. Málokdo si v tu dobu dovedl představit, jak bude pro všechny boj s tímto koronavirem dlouhý a náročný, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje nevyjímaje.

Pro hasiče v Libereckém kraji tak započalo období, kdy se mimo obvyklou zásahovou činnost museli vypořádat s novými úkoly, které se před nimi každý další den objevovaly. Začali rozvážet ochranné prostředky, dezinfekce, testy a další důležitý materiál na území celého kraje. Také bylo nutné repatriovat občany České republiky ze zahraničí, kteří se nemohli dostat domů standartním způsobem. Pro ně byl několikrát vypraven evakuační autobus ze stanice HZS Jablonec nad Nisou. Stany, které hasiči postavili před nemocnicemi v Libereckém kraji, sloužily jako předsunutá pracoviště pro odběrová místa určená k testování obyvatel, aby do budov nemocnic nevstupovaly osoby s podezřením na nákazu. Mezi další činnosti hasičů patřilo dezinfikování dopravních prostředků složek IZS, školení v používání osobních ochranných prostředků u různých subjektů nebo pomoc při rozvozu lůžek do vybraných zařízení pobytových sociálních služeb.

V této první jarní „vlně“ je třeba zmínit obrovskou pomoc ze strany veřejnosti, a to jak darováním podomácku šitých roušek, tak i potravinových balíčků, které přišly příslušníkům při jejich mimořádně náročných směnách vhod.

V pátek 10. dubna 2020 byl prokázán první případ pozitivně testovaného příslušníka Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

 Ale již zavedená, striktně nastavená opatření uvnitř sboru přispěla k udržení zejména akceschopnosti jednotek požární ochrany a Krajského informačního a operačního střediska HZS LK v průběhu celého roku.

V říjnu 2020 se Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje připojil zřízením mobilního odběrového týmu k ostatním 16 týmům v České republice. Další příslušníci začali na podzim pomáhat Krajské hygienické stanici LK s vyplňováním údajů osob do počítačových systémů Ministerstva zdravotnictví ČR, u kterých byl potvrzen pozitivní výsledek testu.

Od ledna roku 2021 příslušníci z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení začali na Krajské hygienické stanici LK pomáhat s trasováním tzv. kontaktů. Od poloviny února 2021 bylo téměř na dva měsíce zprovozněno zázemí pro antigenní testovací stanoviště, a to zejména pro kamionovou přepravu na hraničním přechodu v Hrádku nad Nisou – Oldřichově na Hranicích. Personální pomoc s pacienty v přetížených krajských nemocnicích na tzv. covidových odděleních či s klienty zařízení sociálních služeb byla realizována od 10. března 2021 (v době vydání článku pomoc v nemocnicích stále probíhá) zejména příslušníky jednotek požární ochrany. Další činnosti Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, v souvislosti s mimořádnou situací způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 a onemocněním COVID-19, se budou odvíjet od celkové situace v České republice.

rozhovor s ppor. Ing. Tomášem Janouškem členem MOT HZS LK
rozhovor s por. Mgr. Ivou Michalíčkovou o trasování na KHS LK
rozhovor s pprap. Martinem Kvintusem o pomoci nemocnicím
Menu