25 .
června
2021

Odřad HZS Libereckého kraje Mikulčice

Ve čtvrtek 24. června 2021 zasáhly Jihomoravský kraj silné bouřky a několik obcí Hodonínska a Břeclavska také tornádo. Ještě téhož večera na místo události vyjeli jako součást USAR týmu (Urban Search and Rescue Team – Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí) za HZS LK statik a členové kynologické záchranné skupiny. Od svého příjezdu do postižené oblasti se následně podíleli na vyhledávání osob v ulicích plných trosek a v poškozených, staticky narušených budovách.

V průběhu pátku 25. června byl na základě rozhodnutí MV – GŘ HZS ČR v rámci ústřední koordinace pomoci obcím zasaženým tímto meteorologickým jevem sestaven společný odřad, složený z vybraných příslušníků HZS LK, členů jednotek SDH obcí Libereckého kraje a určené, zejména těžké techniky. V pátečních odpoledních hodinách tak kolona s prvními 52 hasiči vyjela z Liberce na cca 350 km dlouhou cestu do Jihomoravského kraje. Personální obsazení odřadu bylo složeno z 16 profesionálních příslušníků HZS LK vycvičených k poskytování speciálních činností (např. práce ve výškách a nad volnou hloubkou, poskytování psychosociální pomoci, …) a 36 dobrovolných hasičů vybraných obcí Libereckého kraje, jejichž úkolem měla být převážně náročná fyzická manuální práce v postižené oblasti.

Vzhledem k příjezdu v pozdních nočních hodinách strávili hasiči první noc ve sportovní hale v Hodoníně. Předsunuté velení odřadu projednalo se členy krizového štábu HZS JMK základní informace o požadovaných činnostech a místě nasazení. Liberečtí hasiči byli umístěni do sektoru Mikulčice, kde působili jako zcela soběstačný odřad se zázemím na tamním fotbalovém hřišti.

Z tohoto zázemí vycházeli naši hasiči každý den do ulic obce provádět záchranné a likvidační práce. Nejprve se jednalo hlavně o stabilizaci a rozebírání poškozených budov, které předtím označili statici, dočasné zakrývání střech plachtami, kácení větrem poškozených a nebezpečných stromů či odklízení sutě a dalšího materiálu z ulic.

S postupem času se některé vykonávané činnosti měnily a práce záchranné postupně přecházely v práce likvidační. Provizorně zakryté střešní konstrukce hasiči pokrývat taškami nebo s pomocí vyprošťovacího automobilu rozebírat různě poškozené stavební a technické konstrukce, které sice nepředstavovaly primární ohrožení života, ale rozhodně nemohly být ponechány na svém místě ve stavu v jakém se nacházely. Odklizení i odvoz suti a jiného odpadu naopak hasiči zajišťovali po celou dobu působení tohoto společného odřadu HZS LK a jednotek SDH obcí Libereckého kraje.

Ženijní a ruční nářadí, lezecké vybavení, motorové pily a rozbrušovací pily i těžká technika v podobě kontejnerových automobilů, vyprošťovacího automobilu a nakladače, to vše hasiči intenzivně využívali v přiděleném sektoru každý den. Ulicemi Mikulčic také pravidelně projížděla liberecká velkoobjemová CAS, která zkrápěla všude přítomný prach.

Zkušenosti s dlouhodobým nasazením mají liberečtí hasiči například z povodní, které nejen na svém území v minulosti několikrát řešili. Díky tomu vědí, že nasazení při mimořádných událostech značného rozsahu každého přirozeně přinutí pracovat daleko nad rámec svých povinností, proto bylo v rámci HZS LK zajištěno pravidelné střídání hasičů. Cílem střídání bylo udržení maximální efektivity práce a snížení nebezpečí úrazu, což koresponduje s narůstající fyzickou a psychickou únavou. Toto střídání bylo od počátku nastaveno tak, aby nedošlo k přerušení prováděných prací a byla zaručena jejich návaznost. Nelze opomenout členy týmu posttraumatické intervenční péče HZS LK, kteří v Mikulčicích poskytovali psychosociální pomoc místním obyvatelům i zasahujícím. 

Ve chvíli, kdy byly záchranné práce a většina likvidačních prací (které mohly být řešeny působením společných odřadů) u konce bylo na strategické úrovni rozhodnuto, že na jižní Moravě dále zůstanou vybrané jednotky Hasičského záchranného sboru ČR se speciální technikou určenou zejména k demolici budov. Odřad HZS Libereckého kraje se na základě tohoto rozhodnutí mohl v neděli 4. 7. 2021 vydat na 6 hodinovou cestu zpět do Libereckého kraje.

Likvidace následků této, pro Českou republiku, neobvyklé mimořádné události se postupně zúčastnilo ve třech turnusech od 25. 6. do 4. 7. celkem 153 vybraných příslušníků HZS LK a členů jednotek SDH obcí. Je nezbytné dodat, že uvedení výčtu stanic HZS LK a dobrovolných jednotek by nebylo korektní, neboť koordinace pomoci přinesla obrovský dobrovolný zájem hasičů se odřadu zúčastnit, ale vzhledem k ukončení činnosti odřadu nebyl dán prostor všem zájemcům. Pořadník byl velmi dlouhý a tak patří obrovské poděkování všem, kteří se s “Odřadem Libereckého kraje” v postižené oblasti zapojili, i těm, na které se nedostalo.

Menu