26 .
listopadu
2010

Nová stanice HZS Tanvald

Stavbu nové stanice HZS typu P podle projektu Ing. arch. Pavla Janouška od počátku provázela úzká spolupráce s městem Tanvald.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje tak například vykoupil potřebný pozemek pouze za náklady na vypracování znaleckého posudku a potřebné dokumentace. Samotná výstavba moderního objektu byla zahájena v srpnu roku 2009 a obešla se bez výrazných problémů, proto již na podzim roku 2010 mohli profesionální hasiči z územního odboru Jablonec nad Nisou opustit starou stanici ve Velkých Hamrech, která již svými prostory i vybavením řadu let pro řádný výkon služby nevyhovovala a přestěhovat se do nově postavené budovy.

Hlavní vstup do objektu se nachází v ulici Protifašistických bojovníků, zde jsou a prostory pro příslušníky ve službě, kteří zde mají moderní zázemí včetně posilovny pro provádění fyzické přípravy a kancelář velitele stanice. V tomto podlaží je připravena též zasedací místnost pro potřeby krizového štábu s technickým vybavením, ve které za běžného provozu hasiči absolvují teoretickou odbornou přípravu.

Zásahové automobily vyjíždějí z garáží na silnici I. třídy Krkonošská směr Desná – Harrachov. Garáže umístěné v úrovni Krkonošské stanice umožňují parkování 4 zásahových vozidel a vozidlo velitele stanice. Jedno stání slouží zároveň jako mycí box pro zimní období. Dále je v tomto patře dílna chemicko-technické služby, skladovací prostory, kotelna, a šatna pro zásahové oděvy s hygienickým zázemím. Na této straně je také výcviková věž, která je spojovacím uzlem s budovou hasičské zbrojnice jednotky SDH Tanvald – Šumburk a zároveň slouží k sušení hadic jak pro profesionální, tak i pro dobrovolné hasiče.

Stavba části patřící profesionálním hasičům, jejíž dodavatelskou firmou byla CGM Czech a.s. Říčany, přišla na 35.537.000 Kč.

Menu