6 .
srpna
2010

Bleskové povodně, Liberecko, Frýdlantsko a Českolipsko

Intenzivní srážky v severní části Čech, zejména pak v okresech Liberec (až 250 mm/24 hodin), Česká Lípa, Děčín a Ústí nad Labem, způsobily ve dnech 6. a 7. srpna 2010 velmi rychlé vzestupy hladin vodních toků. K výraznému zvýšení stavů, místy až nad úroveň stoleté vody, došlo zejména na tocích řek Smědá (Bílý Potok, Hejnice, Raspenava, Frýdlant, Višňová) a Lužická Nisa (Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Chotyně, Hrádek nad Nisou). Ze svých koryt se vylilo i množství menších potoků a říček, jako Jeřice v Oldřichově v Hájích, Mníšku, Nové Vsi a Chrastavě nebo Oleška v Dětřichově a Heřmanicích.

V sobotu 7. srpna v 16:30 byl proto hejtmanem Libereckého kraje vyhlášen stav nebezpečí, který trval téměř měsíc. Po celou tuto dobu zasedaly pravidelně krizové štáby (kraje, HZS Libereckého kraje i obcí s rozšířenou působností) a povodňové komise. Srážky v noci ze soboty na neděli v postižených oblastech téměř ustaly a v průběhu neděle začaly stavy na většině vodních toků klesat. Výjimkou byla řeka Ploučnice, která ohrožovala především obce na svém dolním toku, a ke kulminaci tedy došlo později.

Povodňovou situací bylo zasaženo celkem 48 obcí Libereckého kraje. Největší absolutní škody napáchala „velká voda“ ve městech Raspenava, Frýdlant, Chrastava a Hrádek nad Nisou. „Troubkami severu“ se pak staly příhraniční Heřmanice, kde bylo zasaženo téměř 100% obyvatel.

Operační a informační střediska HZS Libereckého kraje zaznamenala v souvislosti se srpnovými povodněmi téměř 600 zásahů jednotek PO. Počet zásahů však v tomto případě nemá řádnou vypovídací hodnotu. Hasiči pracovali v terénu nepřetržitě i několik dnů. Podle statistických údajů při povodních zasahovalo téměř 2 000 profesionálních a dobrovolných hasičů z 267 jednotek PO z celé ČR. Významná byla i pomoc dalších složek IZS a dobrovolníků. Kromě záchranných a likvidačních prací byla poskytována také např. psychosociální pomoc.

V průběhu záplav bylo zraněno asi 130 osob, přes 500 osob se podařilo zachránit a více než 1 000 osob bylo evakuováno. Při záplavách utonulo 5 osob, 1 osoba zemřela v nepřímé souvislosti se záplavami.

Menu