12 .
června
1945

Vznik hasičského sboru v Liberci

Ukončení II. světové války znamenalo velké politické změny v Evropě a také v samotném Československu. V Liberci už 8. května 1945 převzali sloužící čeští hasiči hasičskou ústřednu a brzy poté i velení nad sborem. Do čela českého hasičského sboru (Požární sbor města Liberce) byl dne 12. června 1945 postaven pražský hasič z povolání Václav Reiter, který začal s reorganizací sboru a následným výcvikem. Šedesát výkonných hasičů pro výjezd k požárům, mezi kterými bylo ještě téměř rok i několik Němců, bylo rozděleno do dvou směn, které sloužily systémem 24 hodin služba a 24 hodin volno. Postupně na výzvu československé vlády bylo osidlováno zdejší původně německé pohraničí českými dosídlenci z vnitrozemí a německé obyvatelstvo bylo v rámci dohod vítězných mocností odsunuto. Tak odešli i poslední hasiči německé národnosti ze sboru a ten se stal ryze českým.

Menu